Bàner superior

informació rellevant

10.07.2020 INCREMENT D’EXPEDICIONS I VIATGERS EN EL MES DE JUNY

S’ha registrat un gran increment, tant d’expedicions com de viatgers, de la primera a la segona quinzena del mes de juny.

Concretament, pel que respecta a les línies internacionals, va haver un 95% més d’expedicions en la segona quinzena, totes elles destinades a la repatriació de persones als seus països d’origen, així com un 145% més d’expedicions a nivell nacional, un 89% més d’expedicions a diferents destinacions de Catalunya i un 209% més de les línies més properes a Barcelona, donant un increment global d’expedicions del 120% respecte a la primera quinzena de juny.

En quant als viatgers, les línies internacionals han repatriat un 261% més de persones a la segona quinzena que a la primera, dins de l’àmbit nacional hi ha hagut un 291% més de viatgers, un 353% més de viatgers arran de Catalunya i un 137% més de viatgers en les línies més properes a Barcelona, pel que el total de viatgers de la segona quinzena respecte a la primera del mes de juny ha registrat un increment del 291%.