Bàner superior

Títol

drets dels viatgers

Drets dels viatgers

Les mesures de la Unió Europea en l’àmbit del transport en autobús i autocar han d’aconseguir, entre d’altres, que es garanteixi un elevat nivell de protecció dels viatgers, comparable al d’altres modalitats de transport, independentment del lloc al que viatgen. Així mateix, s’han de tenir en compte les exigències en matèria de protecció dels consumidors en general. 

Atès que els viatgers d’autobús i autocar constitueixen la part més feble del contracte de transport, se’ls hi ha de concedir un nivell mínim de protecció.

Per a conèixer tota la normativa poden accedir directament al Diari Oficial de la Unió Europea al seu Reglamento (UE) no 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004.