Bàner superior

Títol

Instal·lacions

Instal·lacions

Edifici

Està consituït per la rehabilitació de l’ala esquerra de l’antiga estació, que s’havia degradat molt, tant pel fer de pertànyer a la primitiva construcció de l’any 1861, com per la seva utilització com a moll de càrrega i descàrrega dels vagons de mercaderies i les successives modificacions sofertes.

La rehabilitació va obligar a retornar l’edifici al seu estat primitiu, a conservar-ne tots els elements afegits que poguessin tenir algun interès i al reforçament de fonaments, forjats, cobertes, etc., per tal de posar-los al dia i en condicions d’acomplir totes les normatives inherents al seu nou ús, començant, lògicament, per la supressió de barreres arquitectòniques que la fessin accessible als minusvàlids. La planta baixa té un sostre prou alt que ha permès la construcció d’un entresolat que es destina a serveis auxiliars i despatxos de les empreses de transports.

L’accés dels vianants a l’estació es fa pel carrer d’Alí Bei a través de dos edicles que es comuniquen, mitjançant passarel•les elevades per sobre del pati d’andanes i maniobra dels autocars, amb la planta alta de l’edifici de l’estació. Aquests edicles també disposen d’escales i d’ascensors per a persones amb mobilitat reduïda per comunicar-se amb les andanes i amb l’aparcament.

A la planta alta, on arriben els usuaris des del carrer d’Alí Bei a través de les passarel•les, s’hi ubiquen les taquilles de venda de bitllets, un espai central amb escales mecàniques, sanitaris, ascensors per a persones amb mobilitat reduïda, etc.

Les escales situades al vestíbul central permeten l’accés a la planta baixa on s’han disposat sales d’espera, zona d’informació personal i telefònica, panells i monitors permanents informatitzats de sortides i arribades, galeria comercial amb més de 20 botigues, etc. Tot plegat dotat de megafonia, de circuit tancat de TV i de personal de vigilància.

Andanes

L’Estació disposa de 47 andanes que permeten l’estacionament dels autocars amb un angle de 40º i queden sempre a la dreta del vehicle en el sentit de la marxa.

La zona de maniobra té una amplada suficient perquè les rodes posteriors dels vehicles descriguin una circumferència de 10m de radi, condició que compleixen amb escreix tots els autocars.

Així mateix, en tots els casos s’ha previst prou espai per tal que les maniobres d’entrada i sortida dels autocars dels seus estacionaments no interfereixin la circulació d’altres vehicles per l’estació.

L’amplada de les andanes destinada als passatgers, sempre superior als 3m, s’ha fixat de manera que, per a cada autocar, hi hagi espai suficient per a 20/25 viatgers.

 

Centre de control i aparcamentLa centralització de tots els serveis es du a terme al centre de control que, informàticament, coordina les entrades i sortides de vehicles de l’estació a fi d’optimitzar-ne la capacitat. Aquí mateix s’ubica el sistema de seguretat de tot l’edifici dotat amb alarmes anti-atracament i intrusió, gravació de tot el circuit tancat de TV i supervisió permanent de l’interior i l’exterior mitjançant monitors. Adjacent a l’estació i amb accés directe al pati d’andanes hi ha un aparcament subterrani de 485 places.