Bàner superior

Pàgina no trobada

Avís legal

Avís legal

La Web de l’Estació d’Autobusos Barcelona Nord, té per objecte facilitar el coneixement per a l’usuari en general, de les seves activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis ad-hoc. L’Estació d’Autobusos Barcelona Nord, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en la seva Web o en la seva configuració i presentació.

L’accés a aquesta Web-Site implica l’acceptació del fet que l’Estació d’Autobusos Barcelona Nord no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmentat accés, o com a conseqüència de l’ús de la informació continguda en l’esmentada Web, fins i tot l’accés a d’altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquesta Web-Site.

El Copyright del material contingut en aquesta Web-Site és propietat de Barcelona Serveis Municipals, S.A., i el seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució, essent necessari el consentiment previ per escrit de Barcelona Serveis Municipals, S.A.

Les eventuals referències contingudes en la Web de l’Estació d’Autobusos Barcelona Nord en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altre informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers, no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquestes per part de l’Estació d’Autobusos Barcelona Nord, o de Barcelona Serveis Municipals, S.A., propietària de la Web.

Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
Correu electrònic: bcnnord(at)bsmsa.cat
Barcelona Serveis Municipals, S.A.,
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al TOMO 26.806, FOLI 165
FULL: B-108.458, inscripció 37ª.
Número d’identificació fiscal. N.I.F. A-08765919

Protecció de dades personals:
La informació facilitada per vostè té caràcter voluntari i la no resposta no comporta cap conseqüència negativa; la finalitat és la constitució d’un fitxer de dades de caràcter personal de: Barcelona Serveis Municipals, S.A. (C/ Calàbria, 66 - 08015-Barcelona), per disposar d’informació que ajudi a millorar el servei de la Estació d’Autobusos del Nord i per realitzar futures accions promocionals i comercials.
El responsable del tractament del fitxer ho serà l’esmentada societat, i vostè disposa del pret d’accés a aquest fitxer, tot sol·licitant la rectificació o cancel·lació de les seves dades personals. En aquest cas, pot fer-ho comunicant-ho expressament per carta al domicili social de C/ Calàbria, 66 - 08015-Barcelona